کاربردهای نادرست حمل اوّلی و شایع

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حمل اوّلی و شایع را در حلّ بسیاری از مسائل فلسفی به‌کار برده‌اند که برخی از آن‌ها کاربرد نادرست این دو حمل است. برخی از این کاربردها، به شبهات فلسفی و پارادوکس‌های منطقی مربوط می‌شود و برخی دیگر را می‌توان در مباحث مستقل فلسفی یافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشکالات وجود ذهنی، 3. معمّای جذر اصم و پارادوکس راسل، 4. پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب، 5. دلیل این‌که چرا حدّ تام را به کلّیّات خمس نیفزوده‌اند، 6. دلیل اینکه چرا محصورات نیازمند وجود موضوع‌اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در این مقاله، با تحلیل فرامرز قراملکی از حمل اوّلی و شایع در منطق جدید، نشان داده‌ایم که کاربردهای هفت‌گانه یادشده همگی دچار نوعی خطا و لغزش منطقی‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Incorrect Applications of Primitive and Common Predications

نویسندگان [English]

  • Asadollah Fallahi 1
  • Seyyed Bahaoddin Mowahhed Abtahi 2
چکیده [English]

The distinction between Primitive Predication and Common Predication is applied to solve some problems in Islamic philosophy, some of which are incorrect in our point of view. Some of the problems contain paradoxes and some others include independent philosophical discussions: 1. stating about absolute non-existents, 2. problems of subjective existence, 3. Liar Paradox and Russell’s paradox, 4. the paradox of “referring by quotation marks” and the paradox of horse, 5. why “complete definition” is not regarded as one of “the five universals,” 6. why quantified propositions need the existence of their subjects, and 7. a proof of the nobility of existence by dint of the kinds of predication. In this paper, by resorting to Faramarz Qaramleki’s analysis of Primitive Predication and Common Predication, I show that the seven applications are all involved by some fallacies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common predication
  • Islamic Philosophy
  • Modern Logic
  • primitive predication