نقد و بررسی تاثیر آرای فلسفی صدرا پیرامون واجب‌الوجود بر فهم او از آیات قرآن

نویسنده

دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله تأثیر آرای فلسفی صدرا درباره «واجب الوجود» بر فهم او از آیات قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، همه کتب تفسیری و فلسفی صدرا مطالعه و مواردی که او، تحت تاثیر آرای مذکور، از آیات قرآن معناهایی غیر از معناهای ظاهری برداشت کرده جمع آوری شده‌اند. سپس با توجّه به سایر آیات و روایات، و معنای ظاهری و شأن نزول و سیاق آیاتِ مورد بحث، و قرائن موجود در آن‌ها، و با توجّه به خصوصیّاتی که پیرامون موضوع مذکور در فلسفه ذکر شده است، و همچنین نظر به استحاله لوازم عقلی برخی از تفاسیر صدرا، صحّت و سقم برداشت‌های مذکور معلوم شده و این نتیجه به دست آمده است که از 7 تفسیری که صدرا تحت تاثیر آرای مذکور ارائه داده است، تنها در یک مورد می توان برخی مطالب را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Impact of Mulla Sadra’s Philosophical Opinions Concerning “Necessary Being” on His Understanding of the Qur’anic Verses

نویسنده [English]

  • Ali Arshad Riahi
چکیده [English]

In this article the impact of Mulla Sadra’s philosophical opinions concerning necessary being on his understanding of the Qur’anic verses is critically reviewed. To this end, all exegetical and philosophical books of Mulla Sadra have been studied and the instances in which he has–under the influence of the above opinions– inferred meanings other that the apparent meanings from the Qur’anic verses, have been collected. Then, with reference to other verses, narrations, apparent meanings, Revelation occasions, content of the verses in question, and their evidences and, in view of the absurdity of the intellectual requirements of some of Mulla Sadra’s interpretations, the validity of the aforementioned inferences were verified and this conclusion is drawn that from among the seven interpretations that Mulla Sadra has presented under the influence of the above opinions, only one instance can be confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute existence
  • supra – sensible world
  • the argument of the truthful
  • the curves of descent and ascent
  • the most sacred effusion
  • the principle of simple reality
  • the sacred effusion.
  • unfolded existence