نوآوری های فلسفی شهید سیّد مصطفی خمینی در الاهیّات بالمعنی‌الاخص

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

شهید سیّد مصطفی خمینی از فیلسوفان معاصر است که در مکتب حکمت متعالیه پرورش یافته و، بر اساس آن، آرای نوینی را عرضه کرده است. کتاب فلسفی باقی‌مانده از او با نام تعلیقات علی الحکمة المتعالیة حاوی نظرات خاصّ وی است. امّا در میان 29 جلد کتاب فقه، اصول، و تفسیر او نیز به‌طور پراکنده می‌توان از نظرات اختصاصی‌اش در زمینه¬ی فلسفه¬ی اسلامی اطّلاع یافت. دیگر کتاب فلسفی او، القواعد الحکمیة، در حمله¬ی ساواک از میان رفته و، به همین دلیل، گاهی مدّعاهای فلسفی وی بدون استدلال برجای مانده‌اند. نگارنده در مقاله‌ای دیگر به 32 نظریه¬ی جدید او در زمینه¬ی الاهیّات بالمعنی‌الاعم اشاره کرده و در این نوشته به 17 نظر فلسفی شهید در مباحث الاهیّات بالمعنی‌الاخص می‌پردازد و آن‌ها را با آرای گذشتگان مقایسه می‌کند ـ مباحثی همچون توحید و صفات حق، عوالم هستی که فعل خداوند است، و مباحث مربوط به معاد. اطّلاع از این آرا، علاوه بر رشد دادن به فلسفه¬ی اسلامی، در تدوین تاریخ جامع فلسف¬ی اسلامی یاری‌رسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Martyr Sayyed Mostafa Khomeini’s Philosophical Innovations In Theology

نویسنده [English]

  • Zahra Mostafavi
چکیده [English]

Martyr Sayyed Mostafa Khomeini is one of the contemporary philosophers who has grown in transcendent philosophy and has new doctrines in Islamic Philosophy. His only remained book, Commentaries on the Transcendent philosophy, contains his theories. But you can also find his special philosophical theories in his 29 volume books about Fiqh, Assets of Fiqh, and Interpretation. His big philosophical book, Philosophical Rules, has missed so in several times his theories have remained without any reason. The writer has written another paper in 32 innovations in Metaphysics and in this article paid attention on 17 innovations in Theology and compared with past philosophers. The doctrines are about various aspects such as: God and his attributes, worlds of existence, and resurrection. The research helps us in compilation the history of Islamic Philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Philosophy.
  • Mustafa Khomeini
  • Theology
  • Transcendent Philosophy