بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیک

نویسندگان

1 داننشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

فرضیّه‌ی پلورالیسم دینی جان هیک تلاشی است که وی از درون سنّت مسیحی برای تبیین رابطه‌ی مسیحیّت با دیگر ادیان جهان صورت داده است. ادّعای اصلی هیک آن است که همه‌ی ادیان از ارزش معرفتی یکسانی برخوردارند و هم‌ی آن‌ها در راهنمایی پیروانشان به سمت رستگاری نهایی موفّق عمل می‌کنند. هیک برای تبیین و توجیه ادّعای خود ابتدا باید در مقابل ناواقع‌گِرَوان از واقع‌گروی گزاره‌های دینی حمایت، و سپس در مقابل شمول‌گروان و انحصارگروان از تفسیر پلورالیستیِ مسئله‌ی تنوّع ادیان دفاع کند. امّا به‌نظر می‌رسد که مدل پلورالیسم دینی هیک دچار تعارضات درونی بسیاری است که بیان آن‌ها هدف اصلی این مقاله است. به این منظور، به بیان سه دسته از انتقادات وارد بر این مدل اشاره خواهد شد: نخست انتقاداتی که به ناکثرت‌‌گروانه بودن این مدل اشاره دارند، دوم انتقاداتی که به عدم امکان پذیرش این مدل در سنّت مسیحی می‌پردازند، و سوم انتقاداتی که از ناکارآمدی این مدل در دست‌یابی به اهداف از پیش مشخّص‌شده پرده‌ برمی‌دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Study of John Hick’s Religious Pluralism

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Alizamani 1
  • Marjan Nuri 2
چکیده [English]

John Hick’s pluralism hypothesis is an endeavor from and within Christian tradition to explain the relation of Christianity with other world religions. His basically claim is that all religions epistemologically have the same value and do well in leading their followers to the ultimate salvation. For justifying his claim, Hick has to defend his hypothesis at two levels: first he has to defend the realism of religious statements (against non-realists), and second he has to defend the pluralistic interpretation of religious diversity (against exclusivists and inclusivists). However, it seems that pluralism model has intrinsic oppositions which are addressed in this article in three types of criticism. These criticisms will finally ascertain that Hick's pluralistic model is: (1) not pluralistic, (2) not acceptable in Christian tradition, and (3) not successful in achieving its predetermined goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian tradition
  • non_realism
  • Religious experience
  • religious pluralism
  • Truth claims