کلیدواژه‌ها = فخر رازی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون مسأله رؤیت الهی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 19-1

10.22059/jitp.2021.303405.523202

غلامعباس حسنوند؛ علی الله بداشتی؛ بابک عباسی


2. تحلیل و نقد نظریه ی «عدم امکان شناخت ذات الهی از منظر فخر رازی»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-167

10.22059/jitp.2021.314026.523244

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت آبادی؛ زینب درویشی