نویسنده = ������������ ������������
دفاع از نظریه معناداری هورویچ در برابر برخی انتقادات

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-46

10.22059/jitp.2014.51017

سید محمد علی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف الله نبوی؛ ارسلان گلفام