نویسنده = عبداله صلواتی
نگرش وجودی به حیات دنیا در فلسفه‌ی صدرا

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 424-407

10.22059/jitp.2022.317184.523256

زینب کریمی قدوسی؛ عبداله صلواتی؛ قاسم علی کوچنانی


تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82

10.22059/jitp.2015.54700

عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر