نویسنده = عین الله خادمی
بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 92-71

10.22059/jitp.2022.334858.523319

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم


تحلیل و نقد نظریه ی «عدم امکان شناخت ذات الهی از منظر فخر رازی»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-167

10.22059/jitp.2021.314026.523244

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت آبادی؛ زینب درویشی


نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 349-365

10.22059/jitp.2019.270320.523069

امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


سعادت عظمی از منظر غزالی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 225-251

10.22059/jitp.2014.52870

عین الله خادمی


جستاری درباره چیستی لذّت از منظر ابن‌سینا

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 29-50

عین الله خادمی